Бухгалтерское сопровождение и налоговый консалтинг — фото №1
50AZN

Бухгалтерское сопровождение и налоговый консалтинг

Редактирование объявления
Забыли PIN-код?
Удаление объявления
Забыли PIN-код?
Забыли PIN-код?
Выберите метод, по которому Вы хотите получить PIN-код.
Назад
Получить PIN-код по SMS
Вы платите 1 AZN за получение PIN-кода объявления: Бухгалтерское сопровождение и налоговый консалтинг
Назад
PIN-код отправлен
SMS с PIN-кодом для объявления 7849934 отправлено на номер:
(055) 212-11-81
Вернуться к объявлению
Ошибка
Произошла ошибка при отправке PIN-кода. Пожалуйста, попробуйте еще раз или выберите другой метод получения PIN-кода.
Вернуться к объявлению

Номер объявления:7849934

Просмотров: 745

Обновлено: 19 августа 2019

ГородБаку

Мы (“ABC Consulting”) предлагаем комплексное бухгалтерское обслуживание (аутсорсинг от 50 АЗН) для OOO, СП, представительств иностранных компаний, Индивидуальных Предпринимателей (ИП), независимо от размеров микро, малого и среднего бизнеса. При оказании клиенту налоговых и других консультаций цены на абонентское обслуживание НЕ БУДУТ МЕНЯТЬСЯ. К микробизнесу относятся компании со штатом от 1 до 10 и ежегодным доходом до 200 тысяч манат. К малым предприятиям относятся организации с количеством сотрудников от 11 человек до 50, с доходом от 200 тысяч до 3 миллионов манат. К средним относятся организации с количеством сотрудников от 51 человек до 250, с доходом от 3 до 30 миллионов манат.
У нас САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Выполняемые нами работы по бухгалтерскому сопровождению:
• Обработка первичных документов и проведение её в электронных базах программы 1С 8,2
• Обработка банковских документов и платёжных документов,
• Подготовка ведомостей по заработной плате,
• Подготовка месячных налоговых документов (декларации, отчётов),
• Подготовка деклараций в Министерство налогов по НДС,
• Подготовка деклараций в Министерство налогов по Налогу с источника,
• Подготовка декларации в Министерство налогов по Налогу с начисленной заработной плате,
• Подготовка отчётов для ГФСЗ,
• Подготовка отчётов для Государственного комитета статистики,
• Подготовка баланса компании,
• Подготовка годовых декларации о прибылях и убытках,
• Подготовка всех необходимых отчётов для руководства (менеджмента),
• Составление и сдача отчётов во все необходимые Государственные органы
Biz (“ABC Consulting”), mikro, kiçik, yaxud orta həcmli biznesə malik olmasından asılı olmayaraq, MMC-lərə, BM-lərə, xarici şirkət nümayəndəliklərinə və Fərdi Sahibkarlara (FS), kompleks mühasibatlıq xidmətləri (outsourcing 50 AZN-dən) təklif edirik. Bu zaman müştəriyə vergilər üzrə və diqər məsləhətlər verildiyinə görə abonent xidmət haqqı dəyişilməz olaraq qalır. Mikro biznes müəssisələrinə 1-dən 10-dək heyət və 200 min manata qədər illik gəlir daxildir. Kiçik müəssisələr 11 nəfərdən 50-yə qədər işçilərin sayı və 200 mindən 3 milyon manatadək illik gəliri olan təşkilatlardır. Orta biznes müəssisələrinə orta hesabla 51 nəfərdən 250-ə qədər olan işçilərin sayı və 3-milyondan 30 milyon manatadək illik gəliri olan təşkilatlar daxildir.
BİZDƏ ƏN AŞAĞI QİYMƏTLƏRDİ!
İcra etdiyimiz işlər:
• İlkin sənədlərin hazırlanması və onların 1C 8,2 proqramının elektron bazasında işlənməsi;
• Bank və ödəniş sənədlərinin işlənməsi;
• Əmək haqları üzrə ştat cədvəllərinin hazırlanması;
• Aylıq vergi sənədlərinin hazırlanması (bəyannamə, hesabat);
• Vergilər Nazirliyi üçün ƏDV üzrə bəyannamələrin hazırlanması;
• Vergilər Nazirliyi üçün ödəmə mənbəyindən tutulan vergi bəyannamələrinin hazırlanması;
• Vergilər Nazirliyi üçün əmək haqqı üzrə vergi bəyannamələrinin hazırlanması;
• DSMF üçün hesabatların hazırlanması;
• Dövlət Statistika Komitəsi üçün hesabatların hazırlanması;
• Şirkət balansının hazırlanması;
• Mənfəət və zərər üzrə illik hesabatların hazırlanması;
• Rəhbərlik (Menecment) üçün bütün zəruri hesabatların hazırlanması;
• Təşkil olunması və hesabatların bütün dövlət orqanlarına təqdim edilməsi.

Премиум объявление на главной
Сделать VIP
Поднять
Задать вопрос

Чтобы задать вопрос вам необходимо войти

Похожие объявления

Показать все