Купить Бухгалтерское сопровождение и налоговый консалтинг в Баку на Tap.az  — фото №1
50AZN

Бухгалтерское сопровождение и налоговый консалтинг

Редактирование объявления
Забыли PIN-код?
Удаление объявления
Забыли PIN-код?
Забыли PIN-код?
Выберите метод, по которому Вы хотите получить PIN-код.
Назад
Получить PIN-код по SMS
Вы платите 1 AZN за получение PIN-кода объявления: Бухгалтерское сопровождение и налоговый консалтинг
Назад
PIN-код отправлен
SMS с PIN-кодом для объявления 7849934 отправлено на номер:
(055) 212-11-81
Вернуться к объявлению
Ошибка
Произошла ошибка при отправке PIN-кода. Пожалуйста, попробуйте еще раз или выберите другой метод получения PIN-кода.
Вернуться к объявлению

Номер объявления:7849934

Просмотров: 5537

Обновлено: 07 февраля 2020

ГородБаку

Мы (“ABC Consulting”) предлагаем комплексное бухгалтерское обслуживание (аутсорсинг от 50 АЗН) для OOO, СП, представительств иностранных компаний, Индивидуальных Предпринимателей (ИП), независимо от размеров микро, малого и среднего бизнеса. При оказании клиенту налоговых и других консультаций цены на абонентское обслуживание НЕ БУДУТ МЕНЯТЬСЯ. К микробизнесу относятся компании со штатом от 1 до 10 и ежегодным доходом до 200 тысяч манат. К малым предприятиям относятся организации с количеством сотрудников от 11 человек до 50, с доходом от 200 тысяч до 3 миллионов манат. К средним относятся организации с количеством сотрудников от 51 человек до 250, с доходом от 3 до 30 миллионов манат.
У нас САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Выполняемые нами работы по бухгалтерскому сопровождению:
• Обработка первичных документов и включение в базу данных бухгалтерской программы (программа полностью адаптирована к аконам Азербайджанской Республики и предоставляется нашим клиентам);
• Обработка Банковских и Кассовых платёжных документов (приходный и расходный кассовый ордера);
• Расчёт заработной платы сотрудникам
• Составление зарплатной ведомости;
• Подготовка и отправка посредством программы ВТР всех видов документов, деклараций, отчетов (ежемесячных, ежеквартальных, годовых) для Министерства Налогов (по налогам на Прибыль, Подоходным, Упрощенным налогам, Об уплате налогов, удержанных у источника Выплаты в связи с работой по найму, Имущественному, Земельным налогам, НДС, налогам, удерживаемым у источника выплат, налогам, удерживаемым из зарплаты);
• Подготовка и отправка деклараций для Государственного Фонда Социальной Защиты;
• Расчет больничных, Социального, Трудового отпусков;
• Подготовка и отправка отчетов для Государственного Комитета Статистики;
• Подготовка и отправка отчетов (ежемесячных, ежеквартальных, годовых) для Управления Занятости;
• Подготовка и отправка Налоговых счет-фактур (для плательщиков НДС);
• Подготовка и отправка Электронных накладных;
• Проведение расчетов на субсчетах с НДС;
• Выполнение соответствующих работ, связанных с электронной подписью (АСАН имза);
• Подготовка тендерных документов для предприятий, участвующих в тендере;
• Подготовка баланса предприятия;
• Подготовка годовых деклараций;
• Подготовка различных отчетов для руководства;
• Составление и предоставление отчетов в государственные органы.

Biz (“ABC Consulting”), mikro, kiçik, yaxud orta həcmli biznesə malik olmasından asılı olmayaraq, MMC-lərə, BM-lərə, xarici şirkət nümayəndəliklərinə və Fərdi Sahibkarlara (FS), kompleks mühasibatlıq xidmətləri (outsourcing 50 AZN-dən) təklif edirik. Bu zaman müştəriyə vergilər üzrə və diqər məsləhətlər verildiyinə görə abonent xidmət haqqı dəyişilməz olaraq qalır. Mikro biznes müəssisələrinə 1-dən 10-dək heyət və 200 min manata qədər illik gəlir daxildir. Kiçik müəssisələr 11 nəfərdən 50-yə qədər işçilərin sayı və 200 mindən 3 milyon manatadək illik gəliri olan təşkilatlardır. Orta biznes müəssisələrinə orta hesabla 51 nəfərdən 250-ə qədər olan işçilərin sayı və 3-milyondan 30 milyon manatadək illik gəliri olan təşkilatlar daxildir.
BİZDƏ ƏN AŞAĞI QİYMƏTLƏRDİ!
İcra etdiyimiz işlər:
• İlkin sənədlərin işlənib hazırlanması və mühasibat proqram təminatı məlumat bazasına daxil edilməsi (proqram Azərbaycan Respublikasının qanunların tam uyğunlaşdırılıb, öz müştərilərimizə təqdim olunur);
• Bank və Kassa (Kassa mədaxil və məxaric orderin ) ödəniş sənədlərinin işlənilib hazırlanması;
• İşçilərin Əmək haqqının hesablanması
• Əmək haqqı cədvəllərinin hazırlanması;
• BTP proqramında Vergilər Nazirliyi üçün bütün növ sənədlərin, bəyannamələrin, hesabatlar hazırlanması və göndərilməsi (aylıq, rüblük, illik) (Mənfəət, Qəlir, Sadələştirmiş, Gəlir, Muzdlu, Əmlak, Torpaq, ƏDV, Ödəmə Mənbəyində Vergi, Əmək haqqından tutulan vergi);
• Dövlət Sosial Müdafiə Fondu üçün bəyannamələrin hazırlanması və göndərilməsi
• Xəstəlik vərəqəsinin, Sosial, Əmək məzuniyyətinin hesablanması,
• Dövlət Statistika Komitəsi üçün hesabatların hazırlanması və göndərilməsi,
• Məşğulluq mərkəzi üçün hesabatların hazırlanmasi və göndərilməsi, (aylıq, rüblük, illik)
• Vergi Hesab Faktura (ƏDV ödəyicilər üçün) hazırlanmasi və göndərilməsi
• Elektron qaimərin hazırlanmasi və göndərilməsi
• ƏDV-ilə sub hesabında hesablaşmalarin aparılması
• Asan imzayla bağlı müvafiq işlərin icra edilməsi
• Tenderdə iştirak edən müəssisələr üçün tender sənədləri hazırlanması
• Müəssisənin balansının hazırlanması;
• İllik bəyannamələrin hazırlanması;
• Rəhbərlik üçün müxtəlif hesabatların hazırlanması;
• Hesabatların tərtib olunması və dövlət orqanlarına təqdim olunması.

Премиум объявление на главной
Сделать VIP
Поднять
Поднять
Объявление поднято.
Задать вопрос

Чтобы задать вопрос вам необходимо войти

Похожие объявления

Показать все